Znak strefa wybuchu

ATEX – stanowi wtedy reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, oddany do wdrażania w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w normach związanych z ostatnią dyrektywą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być celem regulacji wewnętrznych, które działają w następujących krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą choć być sprzeczne z informacją, natomiast nie mają prawa zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę albo istnieje wspólny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

http://dk.healthymode.eu/vivese-senso-duo-shampoo-shampoo-mod-hartab/

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w danych terenach UE posiadały duże ograniczenia w bezpośrednim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń używanych do pracy w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w miejscach pracy, w których możemy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustanowiona w bycie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w działanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.